DISTRICT K

Địa điểm: 30 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình: F&B

Chủ đầu tư: Khè Group

Đơn vị thi công: Đại Phát Construction

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH: 

 

HÌNH ẢNH THI CÔNG:

 

 

 

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN:

 

Dự án liên quan